Naručite odvoz EE otpada na BESPLATNI BROJ 0800 0051 ili putem online obrasca

POZIV NA 20. REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU UDRUGE MALIH DIONIČARA METIS D.D.

Udruga malih dioničara

 

Kukuljanovo, 17.04.2014.g.                                                                     

P O Z I V

NA 20. REDOVNU SKUPŠTINU UDRUGE MALIH DIONIČARA METIS D.D. RIJEKA

  1. Pozivaju se dioničari Metis d.d. da sudjeluju u radu Redovne skupštine Udruge malih dioničara Metis d.d. Rijeka dana 08.05.2014.g. (četvrtak) u 16,00 sati u prostorijama Društva u Kukuljanovu, Kukuljanovo 414.
  1.  Utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED REDOVNE SKUPŠTINE:

1.Otvaranje Skupštine Udruge malih dioničara i utvrđivanje prisutnih članova Udruge te njihovih zastupnika.

  1. Odluka o imenovanju  Predsjednika Skupštine Udruge malih dioničara Metis d.d. Rijeka /istek mandata/.
  2. Odluka o imenovanju  Predsjednika Udruge malih dioničara Metis d.d. Rijeka  /istek mandata/.
  3. Odluka o imenovanju zamjenika Predsjednika Udruge malih dioničara Metis d.d. Rijeka /istek mandata /
  4. Odluka o izboru  članova Upravnog odbora Udruge malih dioničara Metis d.d. Rijeka /istek mandata/.
  5. Odluka o izboru  članova Nadzornog odbora Udruge malih dioničara Metis d.d. Rijeka /istek mandata/.
  6. Izmjene i dopune Statuta Udruge

2.Odluka o davanju  punomoći predstavniku Udruge malih dioničara za zastupanje na Redovnoj Glavnoj skupštini Društva Metis d.d.

3.Godišnja financijska izvješća i financijski izvještaji za 2013. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava  

i Nadzorni odbor za dioničko društvo Metis

4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2013.g.za Metis d.d.

5. Izvješće Nadzornog odbora Metis d.d.

6. Odluka o upotrebi dobiti društva Metis d.d. ostvarene u 2013. Godini

7. Odluka o davanju razrješnice Upravi (direktoru društva Metis d.d.) i Nadzornom odboru Metis d.d.

    a) Odluka o davanju razrješnice Uprave-direktoru društva Metis d.d.

    b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Metis d.d.

8. Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora Metis d.d.

9. Odluka o imenovanju revizora društva Metis d.d. za 2014. godinu

Detaljne informacije i prijedlozi odluka biti će izneseni na samoj Skupštini. Također Vas obavještavamo da je Odluka o sazivu Glavne skupštine Metis d.d. sa prijedlozima odluka objavljena u NN br. 47/2014. od 16.04.2014.g.

Materijale za Glavnu skupštinu, koji služe kao podloga za donošenje odluka, dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva svakoga radnog dana od 12,00 do 15,00 sati.

Molimo Vas da se odazovete ovom pozivu, te sa sobom ponesete Poziv i priloženu  Punomoć za Redovnu Glavnu skupštinu Metis d.d.

 

S poštovanjem,                                                                            Predsjednik Upravnog odbora

                                                                                                          Udruge malih dioničara

                                                                                                                  Stanić Marija


 

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008