Naručite odvoz EE otpada na BESPLATNI BROJ 0800 0051 ili putem online obrasca

ODLUKA O SAZIVU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE METIS D.D.

 

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. i 35. st. 1. t. 6. Statuta METIS d.d. (u daljnjem tekstu: Metis d.d. ili Društvo), uz suglasnost Nadzornog odbora, Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju

IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

             I. Saziva se Izvanredna glavna skupština METIS d.d., Kukuljanovo, Kukuljanovo 414, koja će se održati 28. 9. 2015. g. (ponedjeljak) u 12 sati u prostorijama sjedišta Društva u Kukuljanovu, Kukuljanovo  414.

             II. Utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Izvanredne glavne skupštine društva Metis d.d. i utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika

2. Odluka o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Društva

3. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2015. g.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Točka 2. Odluka o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Društva

Opoziva se član Nadzornog odbora gosp. Richard Pietsch, OIB: 26539283181, Njemačka, Aalen, Burgermeisteramt.

Za člana Nadzornog odbora bira se:

Gosp. Marc Breidenbach OIB: 88914155879, Njemačka, Bochum, Hevener Str. 68, na mandatno razdoblje od dana stupanja na snagu ove Odluke do isteka mandata svih ostalih članova Nadzornog odbora, a sukladno postojećim odredbama Statuta.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Točka 3. Odluka o imenovanju revizora društva za 2015. godinu.

Za revizora Društva za 2015. g. imenuje se: Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja.

Pravo sudjelovanja u radu Izvanredne glavne skupštine imaju dioničari koji su upisani u depozitorij Središnje klirinškog depozitarnog društva i zastupnici s punomoći u pisanom obliku.

Materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima u Upravi Društva na mjestu održavanja ove Skupštine radnim danom od 12 do 15 sati, od objave ovog saziva Izvanredne glavne skupštine u Narodnim novinama do zasjedanja Skupštine.

METIS d.d.
Kukuljanovo


 

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008