Uništavanje arhive

Dokumenti koje firme, bolnice, škole i slične ustanove čuvaju godinama zbog zakonskih okvira, a sadrže razne detalje o poslovanju firme trebaju se uništiti. METIS će rado preuzeti arhivu dokumenta i uništiti je kako bi podaci bili sačuvani a korišteni papir  recikliran.