Tehnološka čišćenja

Osim zbrinjavanja otpada METIS posjeduje dvije kamion-cisterne sa visokotlačnim pumpama zapremine 8 m³ i 6 m³ kojima se obavljaju tehnološka čišćenja. Radnici koji rade na tehnološkim čišćenjima posjeduju dugogodišnje iskustvo na raznim poslovima takve prirode.
Tehnološka čišćenja koje METIS nudi su:


  • Čišćenja kuhinjskih separatora (mastolovaca)
  • Čišćenje septičkih jama i biodiskova
  • Čišćenje separatora mineralnog ulja
  • Čišćenje tankvana
  • Ispumpavanje motornog ulja i raznog tekućeg otpada
  • Čišćenje kanala