ISO Standardi

S ciljem poboljšanja i napretka poslovanja te usklađivanja sa svjetskim standardima, METIS je proveo i prihvatio ISO Certifikat UNI EN ISO 9001;2015 i HRN EN ISO 14001:2015 koje mu je izdala renomirana svjetska tvrtka TŪV Austria. Time se obavezao da će obavljati sakupljanje, reciklažu i trgovinu ostataka i otpadaka te postupanje s opasnim otpadom u skladu s navedenim standardima.

Primjenom novih tehnologija u skladu s poslovnim mogućnostima osigurava provedbu zakona i propisa Republike Hrvatske koji nalažu zaštitu okoliša i međunarodnih zakona koje je potpisala Republika Hrvatska. Primjenom novih tehnologija te unapređivanjem ustroja METIS planira i dalje utjecati na zaštitu okoliša.


METIS d.d. proveo je recertifikaciju postojećih ISO normi UNI EN ISO 9001;2015 i UNI EN ISO 14001;2015 kao i međunarodnu normu koja utvrđuje pravila za sigurnost i zaštitu na radu OHSAS 18001:2008.


2014. godine METIS je uveo i ISCC EU, standard koji propisuje sustav upravljanja otpadnim jestivim uljima. Provođenjem tog sustava METIS kontrolira prikupljanje, skladištenje zbrinjavanje  i trgovinu otpadnim jestivim uljima.


CERTIFICATE management system as per OHSAS 18001:2007
CERTIFICATE management system as per EN ISO 9001:2015
CERTIFICATE management system as per EN ISO 14001:2015
CERTIFIKAT za sustav upravljanja prema OHSAS 18001:2007
CERTIFIKAT za sustav upravljanja prema EN ISO 9001:2015

CERTIFIKAT za sustav upravljanja prema EN ISO 14001:2015