Projekt oporabe građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada 2020/2021

Razdoblje provedbe projekta
28.5.2020. - 28.08.2021.


Opis projekta

Projekt se odnosi na uspostavu mobilnog postrojenje za oporabu građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada. Navedenim oporabama postižu se više količine obrađenog otpada te se očekuje postizanje ekonomske te društvene koristi i za prijavitelja i za cjelokupno područje obuhvata projekta


Cilj projekta

Cilj projekta je ulaganje u sredstva poslovanja kroz uspostavu postrojenje za obradu/recikliranje građevnog i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kako bi unaprijedili poslovanje u recikliranju glomaznog otpada


Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultat projekta je doprinos povećanju stope obrade/oporabe otpada te dopuna akta za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom. Također nakon provedbe projekta očekuje se povećanju prihoda te otvaranje novih radnih mjesta za djelatnike koji će raditi na novim postrojenju.


Ukupna vrijednost projekta 18.716.349,21 HRK

Vrijednost prihvatljivih troškova 7.904.507,00 HRK

Iznos koji sufinancira Europska unija 3.952.253,50 HKR


Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr


Kontakt
Tel.: +385 51 339 910
Email: metis@metis.hrNapomena: Projekt "Oporaba građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada" je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Isključenje odgovornosti: Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost METIS d.d.