METIS i HNK Rijeka u OŠ Hreljin

Dana  07.11.2019., u OŠ HRELJIN predstavljen je projekt Eco Corner  u
suradnji s HNK Rijekom.  Eco corner  je još jedan doprinos METIS-a u
poučavanju osnovnoškolaca o potrebi prikupljanja starog papira i njegovog
recikliranja zbog zaštite okoliša. Iz našeg iskustva znamo da ukoliko na
vrijeme djecu poučimo odgovornom ponašanju, oni će cijelog života voditi
računa o okolišu. 
Tako su danas mališani OŠ Hreljin imali priliku saznati  od nogometaša
Rijeke koliko plastičnih boca treba sakupiti za jedan nogometni dres, te da
je spremnik za plastični otpad Žute boje, dok za papir plave.

Papir čini najveći dio otpada koji generiraju škole te umjesto da završi na
odlagalištu METIS u suradnji s školama prikuplja iskorišteni papir.
Tijekom školske godine 2018/2019 u 42 škole PGŽ prikupljeno je 232.178 kg
starog papira.