04.05.2018

Poziv na redovnu skupštinu Udruge malih dioničara Metis d.d. Rijeka 2018.

 

Udruga malih dioničara Metis d.d. Rijeka

  1. 03.03.2018.g. STANIĆ MARIJA

KUKULJANOVO 72A

51 227 KUKULJANOVO

P O Z I V

NA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU UDRUGE MALIH DIONIČARA METIS D.D. RIJEKA

 

  1. Pozivaju se članovi Udruge malih dioničara Metis d.d. Rijeka da sudjeluju u radu Redovne skupštine Udruge malih dioničara Metis d.d. Rijeka dana 17.05.2018.g. (četvrtak) u 16,00 sati u prostorijama Društva u Kukuljanovu, Kukuljanovo 414.

 

  1. Utvrđuje se i objavljuje sljedeći

DNEVNI RED REDOVNE SKUPŠTINE:

1.Otvaranje Skupštine Udruge malih dioničara i utvrđivanje prisutnih članova Udruge te njihovih zastupnika.

 

2. Godišnje financijsko izvješće Udruge malih dioničara za 2017. godinu

 

3.Odluka o izboru opunomoćnika za sudjelovanje i glasovanje na Redovnoj glavnoj skupštini Metis d.d. te davanje punomoći predsjedniku Udruge malih dioničara Gđi. Mariji Stanić za sudjelovanje i glasovanje na Redovnoj Glavnoj skupštini Društva Metis d.d. koja će se održati 23.05.2018.g.

 

4. Odluka o sazivu Redovne Glavne skupštine Metis d.d., koja će se održati 23.05.2018.g. sa objavljenim dnevnim redom:

- Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara, odnosno njihovih

opunomoćenika, te utvrđivanje kvoruma

- Godišnja financijska izvješća i financijski izvještaji za 2017. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i

Nadzorni odbor,

- Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017.g.

- Izvješće Nadzornog odbora

- Odluka o upotrebi dobiti društva ostvarene u 2017. godini

- Odluka o davanju razrješnice Upravi (direktoru društva) i Nadzornom odboru:

a) Odluka o davanju razrješnice Uprave-direktoru društva

b) Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

- Odluka o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora

- Odluka o izmjeni i dopuni Statuta drustva (doregistracija djelatnosti)

  • Odluka o imenovanju revizora Društva za 2018.g.

 

Detaljne informacije i prijedlozi odluka biti će izneseni na samoj Skupštini. Također Vas obavještavamo da je Odluka o sazivu Glavne skupštine Metis d.d. sa prijedlozima odluka objavljena na internetskim stranicama Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci dana 20.04.2018.g., te na internetskim stranicama Metis d.d. (http://www.metis.hr/). Dioničari mogu dobiti informacije u sjedištu Društva svakoga radnog dana od 12,00 do 15,00 sati.

 

Molimo Vas da se odazovete ovom pozivu, te sa sobom ponesete Poziv i priloženu Punomoć za Redovnu Glavnu skupštinu Metis d.d.

 

S poštovanjem, Predsjednik Upravnog odbora

Udruge malih dioničara

Stanić Marija

 

Copyright (c) 2016. www.metis.hr, Sva prava pridržana
web dizajn: Dune d.o.o.